Välkommen till Fantasiresan!

Vi har startat ett nytt projekt!

Idag har vi startat ett nytt projekt som heter Fantasi Resan. Vi har fått sett en bild som vi ska/har fått skriva en tankekarta till ja om Fantasi Resan. Projektet handlar om berättelser. Berättelsen vi är på nu heter Resan och vi arbetar med berättelsen på svenskan.

 

Här är min tankekarta👇🏻

På bilden studerar vi en bild ur boken och skapar bildanalyser.  Här är en av alla våra bildanalyser.


Fler bildanalyser finns under elevernas arbeten. Elever har skrivit bildanalys del 2, vi jobbade med bilden som utspelar sig i luften. Det fanns så bra tankar kring den här bilden och dom skrev så bra. Det fanns så mycket att fundera kring den här bilden så det bara flöde på med ord och tankar, och så bara kom dom dära fina bildanalyserna som dom använt bra och formulerat fint med alla fina tankar och ord. // Rebecka  Nedan vår muntliga analys.

I undervisningen använder vi varandra som kloka resurser för att hjälpa varandra att utveckla arbeten och kunskaper så långt som möjligt genom både muntlig och skriftlig feedback. Här kommer en skriftlig.

Väl mött!