Vi ser många träd på bilder. Träden är helt gröna även stammen. Det går en flod genom skogen. Det hänger ljuslyktor i trädkronorna. Det finns en bro längre bort i bilden som går över floden. Det ligger stenar i floden. Det finns en dörr. Den går igenom ett träd. Det är en flicka som går ut genom dörren. Hon håller i en röd krita. Vattnet är blått och grönt. Löven sitter väldigt tätt ihop. Det finns 66 träd som man ser på bilden. Jag tycker det som gör bilden intressant är för det känns som att man kommer inn i bilden. Den är så verklig men ändå inte. Jag blir nyfiken på hur flickan hittade dörren för att komma in dit. Jag kommer att tänka på att det är en magisk värld. Jag tror bildens syfte är att berätta en historia.