Vi ser en dörr och en penna. Sen ser vi. Vi ser 10 lyktor och en å.

Vi ser 12 stenar och massor av träd. Vi ser en bro och vi ser en person som kommer ut ur dörren. Vi ser en växt bakom dörren.

Det som är intressant är att personen går till en värld från en annan

värld. Vi tycker att det är intressant att personen håller i en röd penna. Vi tycker att det är intressant för att vi vet inte varför

personen håller i den.