Vi ser vacker grön skog.

För att man ska känna sig trygg i livet .

Jakob tycker att dem blåa kines lamporna är vackra.

Att träd är viktiga för miljön och hälsan.