Vi ser en röd dörr.Vi ser blåa lyktor och dem ger ifrån sig blåt sken.

det är ljus grönt och mörk grönt gräs på marken.det går en å igenom 

skogen.Det är en flicka som öppnar den röda dörren och hon håller i en röd krita i ena handen.i skogens hårisånt är det ljust men den övriga delen av skogen är skuggad.Det ligger stenar i ån och tre stenar utanför ån.Den största lyktan har ett mönster som en blomma.Det finns 66 träd som man kan se på bilden.