En dag år 3006 satt jag på trappan och funderade på hur Tim min brorsa skulle få tillbaka sin violfågel Viola. Förresten jag heter Kim och jag är 12 år gammal, eller jag var det… men det kan vi gå in på senare. Som du vet har Tim (min brorsa) tappat bort sin fågel Viola. Varför han har en fågel? Jo därför alla i vår släkt har en speciell stav som kan göra olika saker alla stavar har olika färger. Min är röd och kan göra färdkoster som är röda, Tims är lila och kan göra lila djur, min mamma Marims stav är gul och kan göra gula hus och min

pappa Karims stav är blå och kan göra mat, men ingen stav kan göra pengar därför är vår familj ganska fattig. Men som sagt har Tims fågel försvunnit och jag måste hitta den.